Jätä tarjous taidepilotin toteuttamisesta

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjouksia taidepilottien toteuttamisesta.
Ii ja KulttuuriKauppila ovat mukana Sukupolvet Iijoen varrella – ympäristö- ja luontosuhteen käsittely taiteen keinoin -taidepilotissa, yhdessä Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Oulun kanssa.
Pilotti on osa Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurikenno: Taidetta ja osallisuutta kuntiin ja kuntalaisille -hankintakokonaisuutta.
Siihen kuuluu kuusi erikseen kilpailutettavaa ja sisällöiltään, kohderyhmiltään ja toteuttamisalueiltaan erilaista taidepilottia.
Tutustu ja jätä tarjouksesi 24.2.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon!

 

Taidepilottihaku

Tutustu myös

Näytä kaikki