Iihin on perustettu kulttuuriasioiden keskustelufoorumi

Iin kunta on perustanut kulttuuriasiain neuvottelukunnan, johon kutsutaan nyt iiläisiä kulttuuritoimijoita mukaan! Ensimmäinen kokous järjestetään Iin Nätteporin auditoriossa keskiviikkona 15. helmikuuta 2023 klo 17-20. 

Kulttuuriasian neuvottelukunnan tavoitteena on luoda keskustelufoorumi kulttuuriasioille kunnassa ja kehittää kulttuuriyhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Samalla se osallistuu kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen ja vahvistaa yhdistystoiminnan merkitystä ja tehtäviä osana kunnan kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa. Neuvottelukunta osallistuu myös Iin kunnan Oulu2026 vuoden ohjelmatuotantoon ja sen valmisteluun ja pohtii kulttuurimatkailun mahdollisuuksia Iissä ja Iijoki-seudulla.  

Kunnan nimeämiä työryhmän jäseniä ovat kirjasto- ja kulttuurijohtaja Minna Halonen, vastaava kulttuurituottaja (KulttuuriKauppila) Jetta Huttunen sekä hyvinvointilautakunnan edustajat (varsinainen ja vara) Jarkko Kärki ja Johanna Jakku-Hiivala. 

Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtävät ja tavoitteet 

  • luoda keskustelufoorumi kulttuuriasioille kunnassa 
  • kehittää kulttuuriyhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä 
  • edistää kulttuuriyhdistysten välistä yhteistyötä 
  • osallistua kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen 
  • vahvistaa yhdistystoiminnan merkitystä ja tehtäviä osana kunnan kulttuuri- ja hyvinvointitoimintaa 
  • osallistua Iin kunnan Oulu2026 vuoden ohjelmatuotantoon ja sen valmisteluun sekä pohtia kulttuurimatkailun mahdollisuuksia Iissä ja Iijoki-seudulla

Kulttuuriasiain neuvottelukunta vahvistaa kunnan yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kulttuuriasiain neuvottelukunta on keskustelufoorumi, jossa tarkastellaan kulttuuria laaja-alaisesti. Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tarkoitus on tehdä kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä vahvistaa kulttuurin asemaa kunnassa. Tavoitteena on kehittää kulttuurin asemaa kunnassa pitkällä tähtäimellä.   

Iin perinnetoimikunta  

Osana Kulttuuriasiain neuvottelukuntaa toimii Iin perinnetoimikunta, jonka tehtävänä on edistää veteraaniperinnön säilymistä kunnan kulttuuritoiminnassa ja yleisemmin vaalia paikallista historiaa. Iin perinnetoimikunta toimii Kulttuuriasiain neuvottelukunnan alajaostona ja samalla osana Pohjois-Pohjanmaan Tammenlehvän toimintaa. 

Kuntaan perustetun perinnetoimikunnan tavoitteena on vaalia veteraaniperintöä ja laajemmin kerätä, taltioida, järjestää ja tuoda esille paikallista historiaa, perinteitä, kulttuuria, kuvia, kirjoituksia, esineitä ym. Perinnetoimikunta on mukana vuosittain järjestettävien kansallisten juhlapäivien organisoimisessa (mm. itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ym.). 

Perinnetyö otetaan kokousten teemaksi 1-2 kertaa vuodessa ja kokouksiin kutsutaan Iin seurakunnan edustus ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. 

Tutustu myös

Näytä kaikki