Arja Renell: Pinnan alla | 1.6.–31.7

Taidekeskus KulttuuriKauppila tuo kesällä Iihin Arja Renellin näyttelyn ''Pinnan alla'', joka kertoo Talvivaaran kaivoksesta paikallisten asukkaiden, aktivistien, kalastajien ja kalojen näkökulmasta.

Taidekeskus KulttuuriKauppila tuo kesällä Iihin Arja Renellin näyttelyn Pinnan alla, joka kertoo Talvivaaran kaivoksesta paikallisten asukkaiden, aktivistien, kalastajien ja kalojen näkökulmasta.

Talvivaaran kaivos Sotkamossa on aiheuttanut Suomen kaivoshistorian suurimmat ympäristötuhot. Kaivoksesta vuotaneet jätevedet ovat pilanneet pysyvästi useita eri järviä ja jokia kahden eri vesistön alueella. Jätevesiä syntyy jatkuvasti enemmän kuin niitä voidaan kaivoksella puhdistaa tai säilyttää. Pysyvänä ratkaisuna pidetään niiden laskemista purkuputkea pitkin Nuasjärveen ja tulevaisuudessa mahdollisesti Oulujärveen.

Renell tuo työskentelyllään esiin, miten komplekseja kysymykset ekologisesta tasapainosta ovat ja miten ihmisten toiminnalla on aina ennalta arvaamattomia seurauksia. Teoksissa ovat vahvasti läsnä kysymykset siitä, miten meidän tulisi elää suhteessa ympäristöömme jatkuvasti muuttuvassa globaalissa ekosysteemissä, ja tuon muutoksen aiheuttajana.

Arja Renell työskentelee monipuolisesti arkkitehtuurin ja taiteen parissa. Hänen työnsä ovat pääosin paikkasidonnaisia, ympäristöä käsitteleviä, usein moniosaisia teoskokonaisuuksia, jotka sisältävät installaatioita, videoita, performansseja ja tapahtumia. Ekologisten kysymysten käsittely erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa, ja työskentely eri alojen tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa pyrkivät avaamaan kysymyksiä ja luomaan tilaa keskustelulle, joissa erilaisia todellisuuksia ja historioita voidaan tarkkailla rinnakkain.

Näyttely avoinna 1.6.–31.7.2019

ti–la 12–17

Kauppilantie 15, 91100 Ii

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

Tutustu myös

Näytä kaikki