Taidetta asumispalveluihin -paja

Mitä tapahtui, kun taiteilija muutti ryhmäkotiin?

Mitä taiteilijoiden osaaminen voisi lisätä hyvinvointia asuinyhteisössä ja sen ulkopuolellakin? Miten taidetta voitaisiin tarjota heille, jotka eivät juuri lähde liikkeelle kodeistaan? Palvelumuotoilu Palon ohjaamassa pajassa tarkasteltiin sosiaalisen taiteen residenssitoiminnan muotoja ja mahdollisuuksia. Pajaan osallistui tuetun asumisen asiakkaita ja henkilökuntaa sekä taiteilijoita

Dramaturgi Jukka Heinänen ja sarjakuvataiteilija Jyrki Mäki kertoivat kokemuksiaan kehitysvammaisten ryhmäkoti Startin residenssijaksojen ajalta ja kuulimme myös yhden osallistujan puheenvuoron siitä, kuinka residenssitaiteilijoiden mukanaan tuoma toiminta oli mm. auttanut muuhun elämään liittyneen jännityksen unohtamiseen.

Palvelumuotoilu Palon loppuraportti työpajoista (Taidetta asumispalveluihin -pajan osuus alkaen s. 35)