Naisten iltapäivät

Tanssija Liisa Heikkinen, Utajärvi, maahanmuuttajat, marraskuu 2017, helmikuu-toukokuu 2018

Kongosta ja Syyriasta Utajärvelle muuttaneiden naisten viisihenkinen ryhmä kokoontui neljänä iltapäivänä viikossa liikkumaan ja rentoutumaan yhdessä tanssija Liisa Heikkisen kanssa. Ryhmä tarjosi mahdollisuuden tutustua toisiin maahanmuuttajanaisiin, käyttää Koto-luokassa opittuja sanoja ja saada hyvää oloa liikkeestä ja rentoutushetkestä. Palautteissa esiin nousivat yhdessä olemisen tärkeys ja se että mielekäs tekeminen kohotti mielialaa ja esti jämähtämistä kotiin television ääreen. ”Kolmen viikon aikana minulle vahvistui tunne siitä, kuinka tärkeää on meille jokaiselle tulla nähdyksi ja kuulluksi. Siihen ei tarvita yhteistä kieltä vaan mahdollisuuksia kohdata. Koen, että LÄHDE!- hanke on juurikin tätä varten, se mahdollistaa kohdatuksi tulemisen taiteen keinoin.” – tanssija Liisa Heikkinen.

Naisten iltapäiviä jatketaan keväällä 2018 tarkastellen tanssillisen ryhmätoiminnan roolia kotoutumisessa ja yhteisöllisyydessä.