Työpolut

Onnistumisen kokemukset ovat nuorten ja maahanmuuttajien yksilöllisiä työelämäpolkuja tukevan taidetoiminnan keskiössä. Taide tarjoaa tavan tarkastella itseä ja omia tavoitteita uusista näkökulmista.

Maahanmuuttajien kohdalla taide tarjoaa työkaluja myös uuden ympäristön hahmottamiseen, tukien kielen oppimista ja sosiaalisia suhteita. Koska Utajärvelle saapui hankkeen alkaessa ryhmä uusia asukkaita, toiminta on hankkeen alkupuolella painottunut työpolkujen ensimmäiseen askeleeseen eli kotoutumisen tukemiseen. Lähde! Taidepolku -toimintaa toteutetaan yhdessä Vaalan ja Simon nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa sekä Utajärvellä osana maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa.

Taidekummi-rekrytointi on käynnissä 13.9.2018 saakka! Etsimme hyvin nuorten kanssa toimeen tulevaa taiteen ammattilasta taidekummiksi Oulunkaaren alueelle. Taidekummin päätehtävänä on tukea taiteen keinoin nuorta oman polun löytämisessä yhteistyössä nuorisopalvelujen ammattilaisten kanssa. Hakuilmoitus