Info

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke

Lähde! tuo taiteen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja Oulunkaarella! Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja osatoteuttajana Taidekeskus KulttuuriKauppila. Hanke kohdentuu ESR-rahoituksen toimintalinjaan 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitteeseen 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta 352 000 eurolla, Oulunkaaren kuntayhtymä 81 061 eurolla sekä Iin kunnan Ii-instituutti liikelaitoksen Taidekeskus KulttuuriKauppila 10 000 eurolla kokonaisbudjetin ollessa n. 443 000 €. Hankkeen toiminta-aika 3 vuotta, 20.2.2017–30.4.2020.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Tavoitteena on toteuttaa korkealaatuista, taiteellista työskentelyä 45 taiteilijatyökuukauden ja 10 taideprojektin kautta. Hankkeessa järjestetään 9 yhteiskehittämispajaa palvelumuotoilun menetelmin sekä koulutuksia sote-henkilöstölle.

Hankkeessa syntyvät toimintamallit

  • Taiteen integroiminen sote-palveluihin
  • Nuoren työpolun edistäminen taiteen keinoin
  • Maahanmuuttajan työpolun edistäminen taiteen keinoin
  • Hyvinvointipuiston konsepti
  • Julkisten tilojen taidetta ja hyvinvointia yhdistävät konseptit
  • Sosiaalisen taiteen residenssi, pysyvä ja pop-up -malli

 

Hankkeen pääkohderyhmät
  • syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16-29 v.)
  • maahanmuuttajat
  • kehitysvammaiset
  • mielenterveyskuntoutujat

Lisäksi toiminta koskettaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, taiteen ammattilaisia ja kaikkia kuntalaisia.

 

Lähde! -hankkeessa on tärkeää osallisuus ja voimaantuminen, taiteen ja soten ammattilaisten yhteistyö, yhteiskehittäminen mm. palvelumuotoilun keinon, rakenteellinen kehittäminen sekä laadukkaat taiteelliset prosessit.

Nettisivujen kuvat: Jaani Föhr, Sanna Juutinen, Leena Oikarinen, Taija Sailio, Martu Väisänen, Inka Hyvönen

#lahdetaide

Yhteystiedot

Merja Männikkö
Projektipäällikkö
Arja Packalén
Projektikoordinaattori
Inka Hyvönen
Asiantuntijakoordinaattori