Hyvinvoinnin tilat

Aistielämyksiä, yhteisiä kokemuksia, tutkimisen riemua – Lähde! -puistot kutsuvat taiteen ja luonnon pariin!

Osallistavien, taiteellisten menetelmien avulla mm. mielenterveys-kuntoutujilta, kehitysvammaisilta ja vanhuksilta kerätyt ideat hyvinvointia tukevasta ympäristöstä ovat Lähde! puistokonseptin keskeisiä elementtejä. Ensimmäinen Lähde! -puisto on rakentumassa Iin Suvantolaan, terveysaseman takaiselle joenranta-alueelle ja laajentuu sisältämään myös läheisten rakennusten julkisia sisätiloja. Puiston esteetön rakenne mahdollistaa pääsyn sekä

luonnon, että taideteosten ja toiminnan äären. Lähde! puistokonsepti sisältää hyvinvointia tukevan ja taidetta hyödyntävän fyysisen ympäristön sekä toiminnallisen sisällön suunnitelman, pilotoinnin ja jalkauttamisen suuntaviivat. Konseptointityötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä Oulunkaaren kuntayhtymän, Iin teknisen toimen sekä taiteen asiantuntijatahojen kanssa.