Lähde! -hankkeet

Onnistumisen iloa, osallisuuden kokemuksia sekä tukea hyvinvointiin ja mielekkääseen elämään – Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan ESR-rahoitteisissa Lähde! -hankkeissa luodaan toimintamalleja, jotka tukevat taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa!