Työpolut

Onnistumisen kokemukset ovat nuorten ja maahanmuuttajien yksilöllisiä työelämäpolkuja tukevan taidetoiminnan keskiössä. Taide tarjoaa tavan tarkastella itseä ja omia tavoitteita uusista näkökulmista.

Lähde! taidekummi toimii läheisessä yhteistyössä sote- ammattilaisen esim. etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Toiminta voi olla yksilö- ja ryhmämuotoista. Kohtaaminen on tilanteesta riippuen kerta- luontoista tai prosessinomaista.

Maahanmuuttajien kohdalla taide tarjoaa työkaluja myös uuden ympäristön hahmottamiseen, tukien kielen oppimista ja sosiaalisia suhteita. Hankkeen alkupuolella toiminta painottui työpolkujen ensimmäiseen askeleeseen eli kotoutumisen tukemiseen. Lähde! Taidepolku -toimintaa toteutettiin yhdessä Vaalan ja Simon nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kanssa sekä Utajärvellä osana maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa.

 

Yksilöllisesti räätälöitävä taidekummi -toiminta pitää sisällään:

1. Tunnusteluvaiheen taiteen keinoin ja sote- palveluohjauksen.

2. Osaamisen kartoittamisen ja vahvistamisen taiteen keinoin esim. osana nuorten työpajaa.

3. Siirtymisen työ- tai opiskelu- polulla eteenpäin.

> Yhteyden luominen
> Näkyväksi tuleminen itselle ja toiselle
> Luottamuksen vahvistuminen tulevaan

Toimet ja tulokset