Työpolut

Taidekummi- ja KOTA-pajatoimintamallit syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä maahanmuuttajille.

Taidekummiuden tavoitteena oli auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä maahanmuuttajia saamaan taidetyöskentelyn kautta onnistumisia, ja avustaa heitä omalla polullansa kohti koulutusta ja työelämää. Taidekummit työskentelivät rinnakkain sotealan ammattilaisten kanssa. Taidelähtöistä toimintaa järjestettiin sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Työskentely järjestettiin tarpeen mukaan joko kertaluontoisena tai pitkäkestoisena.

KOTA-pajatoiminta oli kokeilevan kuvataiteen paja, joka järjestettiin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa. Siinä tärkeässä osassa oli kontaktin luominen nuorten ja yritysten välille. Toimintamallissa tutustuttiin erilaisiin ammatteihin, työtehtäviin ja koulutuspolkuihin. KOTA-mallin työskentely oli pitkäkestoista.

Toimet ja tulokset