Sosiaalisen taiteen residenssitoiminta

Tiiviit taidetyöskentelyjaksot kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa.

Lähde! Sosiaalisen taiteen residenssitoiminnassa taiteilijat toivat oman työskentelynsä osaksi yksiköiden arkea. Residenssitaiteilijat elivät valikoitujen yhteisöjen asuin- tai työympäristöissä. He toteuttivat osallistavaa ja esteetöntä taiteellista toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa sekä pysyvästi että pop-up-tyyppisesti. Residenssitaiteilijat olivat kotimaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita.

Toimet ja tulokset