Hyvinvoinnin tilat

Lähde! -puistokonsepti ja osallistavat ideointipajat kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Lähde! -puistokonsepti rakentui fyysisen ympäristön sekä toiminnallisen sisällön suunnittelun tuloksena. Konseptin keskeisiä elementtejä olivat kohderyhmiltä kerätyt ideat hyvinvointia tukevista ympäristöistä. Lähde! -puistoa pilotoitiin monialaisena taiteen, soten ja kunnan yhteistyönä. Taiteilijoiden kanssa suunniteltavat tilat olivat julkisia ulko- ja sisätiloja, ja puistojen lisäksi niitä edustivat muun muassa aulatilat.

Toimet ja tulokset