Taidekummien voimavarakeskeinen taidetoiminta tarjoaa oman ilmaisun kehittämistä turvallisessa ja innostavassa ympäristössä.

Omat polut -työpaketin tavoitteena on asiakkaiden voimavarojen vahvistaminen, jotta he voisivat edetä omilla työelämäpoluillaan. Tässä keskeisinä toimijoina ovat taiteen alan ammattilaiset, taidekummit. He työskentelevät rinnakkain hyvinvointialan työntekijöiden, lähdekummien, kanssa.

Taidekummien työ lähtee liikkeelle asiakkaiden osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden kartoituksesta. Taidetoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja mielekästä arkea. Lähdekummit fasilitoivat taidekummien toimintaa, ja poimivat työympäristöönsä sopivat tavat ja menetelmät taidetoiminnan jatkamiseksi omassa työympäristössään.

Toimet ja tulokset