Lähdekummien verkostotyö sekä tulosten levittäminen ja juurruttaminen osaksi kohderyhmien arkea.

Jaetut opit -työpaketissa kehitetään verkostoja, työtapoja ja ammatinkuvia, jotta taidelähtöinen hyvinvointityö juurtuisi pysyväksi osaksi asiakkaiden palvelupolkuja. Toimintamenetelminä käytetään työpajoja, seminaareja sekä työparitoimintaa, joilla pyritään kehittämään ammattilaiskohderyhmien toimintaa. Jaetut opit tarjoaa myös mahdollisuuden erilaisille kokeiluille muun muassa palvelumuotoilua hyödyntäen.

Toimet ja tulokset tulossa…