Tilojen ja alueiden suunnittelua osallistavin taidelähtöisin menetelmin.

Yhteiset tilat -paketti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Kuntien kanssa yhteistyössä tehtävien taidelähtöisten projektien myötä myös tukea tarvitsevat ryhmät pääsevät aidosti osalliseksi kehittämistyöhön. Osallisuus ehkäisee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta tarjoten yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä.

Työskentelyä ohjaavat vierailevat projektitaiteilijat hyvinvointialan ammattilaisten tuella. Kuntalähtöisyys turvaa rahoituksen projekteille. Toiminnan tavoitteena on osoittaa taiteen hyödyt kunnissa ja juurruttaa taidetoiminta kuntien pysyviksi toiminnoiksi.

Toimet ja tulokset