Taidetta sote-palveluihin! -pajat

Mitä tapahtuu, kun taiteilija muuttaa ryhmäkotiin? Mitä uutta taide voi tuoda puiston suunnitteluun? Lähde! –hankkeen pajapäivissä suunnitellaan yhdessä sote-ammattilaisten, asiakkaiden, kuntalaisten ja taiteilijoiden kanssa konkreettisia keinoja, miten taiteen ja kulttuurin avulla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia.

Syksyn 2017 aikana hankkeessa on pilotoitu sosiaalisen taiteen residenssitoimintaa Iissä, kun dramaturgi Jukka Heinänen ja sarjakuvataiteilija Jyrki Mäki ovat vuoroillaan asuneet ja työskennelleet osana kehitysvammaisten ryhmäkoti Startin yhteisöä. Yhteisissä tuokioissa on syntynyt mm. näytelmä ja yhteisöllistä sarjakuvaa.

Muotoilija Ulla Autio ja ohjaaja Heta Haanperä ovat keränneet Iin terveysaseman taakse toteutettavaan Suvantolan puistoon liittyviä toiveita. Taiteen keinoin toteutettuun ideointiin ja suunnitteluun on osallistunut erityisesti kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia sekä hoiva-osaston ja hoivakodin asukkaita sekä henkilökuntaa. Puiston toivotaan kuitenkin tarjoavan taide- ja luontoelämyksiä kaikille kävijöille!

Työpajoissa lähdetään nyt yhdessä työstämään eteenpäin suunnitelmia sosiaalisen taiteen residenssitoiminnasta sekä Iin Suvantolan puistosta.

Taidetta asumispalveluihin! –paja keskiviikkona 22.11.2017 klo 12-16 Iissä KulttuuriKauppilassa
* Oulunkaaren erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaille omaisineen, sote-ammattilaisille ja taiteilijoille
* Ohjelmassa: Tutustutaan syksyn residenssitoimintaan taiteilijoiden johdolla. Suunnitellaan Palvelumuotoilu Palon ohjauksessa, miten sosiaalisen taiteen residenssin toimintaa tullaan jatkamaan!
* Ilmoittautuminen 21.11. klo 12 mennessä kahvitusta varten.

Taidetta yhteisiin ympäristöihin! –paja tiistaina 28.11.2017 klo 12-16 Iissä KulttuuriKauppilassa
* Oulunkaaren asiakkaille omaisineen, sote-ammattilaisille ja taiteilijoille, alueen toimijoille ja teemasta kiinnostuneille kuntalaisille
* Ohjelmassa: Tutustutaan taiteilijoiden johdolla syksyn kokemuksiin, osallistaviin menetelmiin ja ideoiden pohjalta rakennettuun Suvantolan suunnitelmaan. Kommentoidaan Palvelumuotoilu Palon ohjauksessa suunnitelmaa ja ideoidaan puiston toimintaa!
* Ilmoittautuminen 27.11. klo 9 mennessä kahvitusta varten.

* Voit käydä jättämässä kommenttisi myös Iin terveysasemalla pe 24.11. Pilottitaiteilijat ovat paikalla klo 10-14. (Ei ilmoittautumista)

Pajoihin voi ilmoittautua lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/96E8417D08764C55.par tai laittamalla sähköpostia: taija.sailio@oulunkaari.com.

Tervetuloa mukaan!


Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen tuomiseksi sote-toimintaan. #lahdetaide

mtk_tarkea_muisto_toivemaisema_1

Kuva: Ulla Autio ja Heta Haanperä