Taiteesta voimaa sote-palveluihin!

KulttuuriKauppila on osatoteuttajana Oulunkaaren kuntayhtymän Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeessa, joka tuo taiteilijoita työskentelemään yhdessä kehitysvammaisten, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien ja työttömien nuorten kanssa. Hankkeessa kehitetään taiteen ja kulttuurin keinoin yksilöllisiä työllistymispolkuja ja hyvinvointia tukevia ympäristöjä sekä hyvinvointiresidenssin malli, jossa taiteilijat asuvat työskentelynsä aikana palveluasumisen yksiköissä. Kolmivuotisen toiminnan tavoitteena on tuoda taidelähtöiset menetelmät kiinteäksi osaksi kuntayhtymän sote-palveluja.kaikissa Oulunkaaren kunnissa eli Iissä, Vaalassa, Utajärvellä, Pudasjärvellä ja Simossa.

Taidelähtöinen työskentely kohdistuu kolmeen teemaan. Simossa ja Vaalassa tarkastellaan työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten työllistymispolkuja ja –valmiuksia taiteen keinon. Utajärvellä, Iissä ja Pudasjärvellä hanke tuo taiteilijat asumaan ja työskentelemään maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien pariin residenssitoiminnan kautta. Koko alueen laajuisesti testataan julkisten tilojen hyödyntämistä taiteen ja hyvinvoinnin ympäristöinä. Julkisiin tiloihin keskittyvä työskentely lähtee liikkeelle Iin Suvantolan puistosta, jossa hanke pilotoi taide- ja hyvinvointipuiston konseptia. Sote-ammattilaisille hanke tarjoaa koulutusten myötä opastusta taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen omassa työskentelyssä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on kohderyhmien osallisuus sekä toiminnan jatkuvuuden edellytysten luominen sote-uudistuksenkin aikana.

”Iin kunnan näkökulmasta taiteen rooli on merkittävä niin hyvinvoinnin edistämistyön kuin laajemman aluekehityksen kannalta. Hankkeen avulla pääsemme testaamaan ja kehittämään uusia palveluja ja alueen tarpeet huomioivia konsepteja kuten taiteilijoiden liikkuvuuden hyödyntämistä, joka käytännössä tarkoittaa Taidekeskus KulttuuriKauppilan residenssitoiminnan laajentumista hyvinvointiresidensseiksi perinteisen taiteilijaresidenssitoiminnan rinnalla.”, toteaa Taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnanjohtaja Merja Briñón, joka työskentelee myös hankkeessa asiantuntijakoordinaattorina.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Taija Sailio,

040 7071 403,  taija.sailio@oulunkaari.com

Lähde! hanke tutustumassa Suvantolan puistoalueeseen yhdessä alueen käyttäjien kanssa. Puistosta suunnitellaan taiteen, hyvinvoinnin ja luonnon yhdistävää virkistäytymisaluetta. Kuva: Sanna Juutinen

Lähde! hanke tutustumassa Suvantolan puistoalueeseen yhdessä alueen käyttäjien kanssa. Puistosta suunnitellaan taiteen, hyvinvoinnin ja luonnon yhdistävää virkistäytymisaluetta. Kuva: Sanna Juutinen
Lähde! hanke tutustumassa Suvantolan puistoalueeseen yhdessä alueen käyttäjien kanssa. Puistosta suunnitellaan taiteen, hyvinvoinnin ja luonnon yhdistävää virkistäytymisaluetta. Kuvat: Sanna Juutinen

 

www.facebook.com/lahdetaide
www.oulunkaari.com/lahde