Seikkailuja Suvantolan salaisuuksien puutarhassa ja yhteisöllistä sarjakuvaa ryhmäkodin residenssissä

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeen pilottitaiteilijat ovat aloittaneet työnsä yhteisellä tutustumisjaksolla. Syksyn aikana Oulunkaaren kuntayhtymän sote-asiakkaat pääsevät työskentelemään mm. dramaturgin ja muotoilijan ohjauksessa. Toimintaa seurataan palvelumuotoilun keinon ja ensikokemukset tuodaan yhteen marraskuussa kaikille kiinnostuneille avoimissa työpajoissa.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on löytää tapoja taiteen käyttämiseksi sote-toiminnassa. Kolmivuotisen, valtakunnallisesti mittavan ESR-hankkeen pilottitaiteilijat toteuttavat taidetoimintaa Oulunkaaren alueella kolmeen pääteemaan liittyen.

pilottitaiteilijat
Tanssija Liisa Heikkinen, muotoilija Ulla Autio, ohjaaja Heta Haanperä, valokuvaaja Martu Väisänen, dramaturgi Jukka Heinänen, sarjakuvataiteilija Jyrki Mäki ja sosionomiopiskelija Kristiina Tuukkanen tutustumassa Kulttuurikauppilaan.

 

Ohjaaja Heta Haanperä ja hoivatiloihin erikoistunut muotoilija Ulla Autio suunnittelevat uusia julkisia tiloja yhdessä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten kanssa. Salaisuuksien puutarha –teoksesta inspiraationsa saaneen työskentelyn konkreettisena kohteena on Suvantolan alue Iissä, jonne luodaan taidetta ja luontoa yhdistävä hyvinvointipuisto.

Dramaturgi Jukka Heinänen ja sarjakuvataiteilija Jyrki Mäki työskentelevät ja osin asuvatkin kehitysvammaisten ryhmäkodissa sosiaalisen taiteen residenssissä. Asukkaiden omiin tarinoihin ja kuviin pohjautuva toiminta limittyy ryhmäkodin arkeen yhteisenä tekemisenä.

Työttömien nuorten ja maahanmuuttajien työelämäpolkuja tarkastelevassa osiossa valokuvaaja Martu Väisänen toteuttaa vaalalaisten työttömien nuorten kanssa valokuvaukseen, mahdollisesti Väisäsen kehittämään Tunnekuva –menetelmään perustuvan kokonaisuuden. Tanssija Liisa Heikkinen tuo uutta liikettä Utajärveläisten maahanmuuttajien, ja toivottavasti muidenkin kuntalaisten elämään. Myös Simolaisille työttömille nuorille on luvassa taidepaja syksyn aikana.

 

taiteilijoita-ja-sote-henkilokuntaa-osallistumassa-hankkeen-aloituspajaan-14-9-17-kuvaaja-martu-vaisanen
Reija Portti (vas.) ohjaa draamapajaa Lähde-hankkeen työpajan osallistujille. Kuva Martu Väisänen

Toimintaa ovat taiteilijoiden lisäksi suunnittelemassa asiakkaat ja sote-henkilökunta ja 14.9 järjestettyyn aloituspajaan osallistuikin pilottitaiteilijoiden lisäksi Oulunkaaren henkilökuntaa ja asiakkaita omaisineen. Kaikkien osallistujien kokemuksia tullaan seuraamaan Palvelumuotoilu Palon hankkeelle räätälöimien työkalujen avulla. Ensikokemukset tuodaan yhteen marraskuussa teemakohtaisissa palvelumuotoilupajoissa, joihin esimerkiksi nuorten kanssa työskentelevät tahot ja työskentelemään haluavat taiteilijat voivat osallistua. Syksyn työskentely ohjaa hankkeen tulevaa toimintaa, muun muassa taiteilijoiden rekrytointeja vuosina 2018-2020.

Lisätietoja: Taija Sailio, projektipäällikkö, taija.sailio@oulunkaari.com, 040 7071 403